Maturitní témata ze ZSV 2018/2019

Autor: Macas Milan <macas(at)gymck.cz>, Téma: _ZSV, Vydáno dne: 02. 10. 2017Maturitní témata ze ZSV pro školní rok 2018/2019

 

 

Logická a etická argumentace jako základ dobrých vztahů

Filosofie a náboženství jako různé formy poznání světa

Filosofie matka věd a psychologie jedna z jejích dcer

Odhalování podstaty lidské duše u prvních antických filosofů

Odraz vrcholné antické filosofie v moderní psychologii

Hledání duševního klidu v období helénismu jako projev psychických procesů a stavů

Křesťanství a zátěžová situace

Renesanční člověk se učí využívat přírodní zákony

Rozumové poznání jako důležitá složka osobnosti

Empirické poznání a schopnost zpracovávat informace

Kategorický imperativ a vývoj absolutní ideje v souvislosti se vztahem jedinec – společnost

Zrod filosofie mas a masové komunikace v 19. století

Potřeba z pohledu filosofa a ekonoma

Volná konkurence nejen na trhu zboží

Sociální problematika jako jedno z důležitých témat české filosofie i národního hospodářství

Zkoumat společnost znamená zkoumat také peníze

Odraz stavu národního hospodářství v sociální struktuře

Jedinec jako člen skupiny a jedinec jako pracovní síla

Finance a jejich míst v životě jednotlivců i mezi globálními problémy současného světa

Společenské normy

Právo jako základ státu

Právo a občan demokratického státu

Občan ve sféře soukromého práva a veřejného života

Právo občanské a ústavní 

Podnikání na domácí i mezinárodní úrovni