Ve středu proběhla přednáška o diferenciálním a integrálním počtu

Autor: Vrba Zbyněk <vrba(at)gymck.cz>, Téma: _Matematika, Vydáno dne: 08. 02. 2018

Na naši školu zavítala paní profesorka Zuzana Došlá z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ve středu odpoledne jsme se sešli v přednáškovém sále, abychom vyslechli přednášku o diferenciálním a integrálním počtu, se kterou přijela paní profesorka Zuzana Došlá.

 

Paní profesorka od začátku zaujala studenty svou ochotou a vstřícností, když se pravidelně obracela do publika, aby se ujistila, že studenti jejímu výkladu rozumí. Měli jsme možnost přihlížet tomu, jak se pomocí pokročilé matematiky dá vypočítat ideální cesta ve dvou různých terénech. Maturanti už tento příklad znali z hodin volitelné matematiky.

 

Paní profesorka nám dále ukázala, jak výpočítat ideální rychlost, s jakou musí ryba plavat proti proudu řeku, aby vydala co nejméně energie. Zajímavostí je, že ryby takto skutečně plavou, ačkoliv si samy pochopitelně neumějí vypočítat správnou hodnotu. Ryby zkrátka "ví", jak se má proti proudu plavat. Mimochodem odpověď byla 1,5 násobek rychlosti řeky.

 

Dále jsme vypočítali ideální úhel, pod kterým musí dopadat sluneční paprsky na kapku vody, aby se tvořila duha. Dokonce jsme zjistili, proč má sekundární duha barvy naopak a také proč je vůbec  duha sedmibarevná. Příjemnou zajímavostí bylo, že onen ideální úhel má hodnotu 42 stupňů. Douglas Adams by měl velikou radost, protože 42 je "odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec" z jeho romáu Stopařův průvodce po galaxii.

 

Znali jste jméno Johann Radon ?  Jedná se o českého rodáka, matematika, který už ve dvacátých letech 20. století přemýšlel nad tím, jak matematizovat rozpoznávání obrazu. Položil tak matematický základ pro konstrukci zobrazovacích přístrojů užívaných v medicíně (např. CT). Na celém objevu je zajímavé, že v době, kdy Johann Radon na svůj matematický objev přišel, nebyla žádná možnost aplikace tohoto objevu do praxe. Johann Radon zkrátka vypracoval matematický aparát, ačkoliv v té době nebylo vůbec jasné, zda jeho objev půjde vůbec nějak využít. Trvalo více než 50 let než ostatní vědy "dohnaly matematiku" a přístroje se začaly vyrábět. Jde tak o typickou ukázku nezastupitelnosti matematiky a jejího obrovského významu pro ostatní vědy a celé lidstvo.

 

Celá přednáška utekla rychle a paní profesorce velmi děkujeme za ochotu přednášet pro středoškolské studenty.