Maturitní témata z geografie 2019/20

Autor: Voráček Ondřej <voracek(at)gymck.cz>, Téma: _Zeměpis, Vydáno dne: 18. 09. 2019

Uvnitř článku naleznete seznam maturitních témat z geografie pro letošní školní rok.1. Vesmír, sluneční soustava 

2. Pohyby Země a Měsíce a jejich důsledky

3. Matematický zeměpis

4. Kartografie

5. Stavba a složení Země, endogenní pochody

6. Exogenní pochody a tvary reliéfu

7. Antropogenní tvary reliéfu

8. Složení, vertikální členění a cirkulace atmosféry

9. Klima, počasí, meteorologie

10. Oceánologie

11. Hydrologie pevnin

12. Pedosféra

13. Biosféra

14. Složení obyvatelstva

15. Přirozená a mechanická měna obyvatelstva

16. Sídla

17. Struktura světového hospodářství, jádrové a periferní oblasti

18. Energetika, strojírenství, těžba a zpracování ropy

19. Doprava

20. Mezinárodní organizace

21. Historie a současnost Evropské unie

22. SNS

23. Islámský svět

24. NAFTA, hospodářství USA

25. Japonsko a asijští tygři

26. Transformace a hospodářský vývoj V4

27. Globální problémy

28. Přírodní podmínky ČR

29. Obyvatelstvo a hospodářství ČR

30. Českokrumlovský region