Maturitní okruhy z chemie

Autor: Kočanová Jana <kocanova(at)gymck.cz>, Téma: _Chemie, Vydáno dne: 20. 09. 2019 

 

Maturitní okruhy z chemie 2019/20

 

 

 1. Složení a struktura atomu, zákonitosti v PTP.
 2. Chemická vazba, teorie hybridizace.
 3. Oxidace a redukce, vyčíslování redoxních rovnic.
 4. Chemická rovnováha.
 5. Kinetika energetické změny chemických reakcí.
 6. Roztoky, vyjadřování složení, výpočet pH.
 7. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny.
 8. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin.
 9. Charakteristika p prvků s kovovým charakterem.
 10. Prvky skupiny uhlíku.
 11. Prvky skupiny dusíku.
 12. Chalkogeny.
 13. Halogeny.
 14. Charakteristika d prvků, měď a zinek.
 15. Železo a jeho významné sloučeniny.
 16. Typy a mechanismy organických reakcí.
 17. Nasycené uhlovodíky.
 18. Nenasycené uhlovodíky, alkeny, alkadieny, alkyny.
 19. Aromatické uhlovodíky.
 20. Heterocyklické sloučeniny.
 21. Halogenderiváty a organokovové sloučeniny.
 22. Dusíkaté deriváty.
 23. Hydroxyderiváty a karbonylové sloučeniny.
 24. Karboxylové kyseliny, deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny.
 25. Syntetické polymery.
 26. Lipidy, metabolismus lipidů.
 27. Monosacharidy a disacharidy, fotosyntéza.
 28. Polysacharidy, katabolismus sacharidů.
 29. Bílkoviny, nukleové kyseliny, proteosyntéza.
 30. Významné biochemické děje.